Adresser

Ordförande
Professor Jan Rosén
Juridiska fakulteten
Stockholms Universitet
106 91 Stockholm
Tel 08-16 36 46
e-post jan.rosen@juridicum.su.se

Kassör
Kenth Muldin
Tel 070-885 54 21
e-post kenth.muldin@upphovsrattsforeningen.se

Kontakta kassören angående medlemskap, adressändring och fakturafrågor


Sekreterare
Daniel Westman
Tel 0701-852 699
e-post daniel.westman@upphovsrattsforeningen.se

Kontakta sekreteraren angående SFU:s aktiviteter, anmälningar, webbplatsen etc.


Organisationsnummer: 802403-1943
Föreningen har postgiro 47 48 45 - 5 och bankgiro 5206 - 2528

NIR
c/o eddy.se ab
N. Kyrkogatan 3, ög
621 55 VISBY
Tel +46 498 253900
Fax +46 498 249789
e-mail: info@eddy.se

For orders, please use the following address:
Jure Bokhandel
Artillerigatan 67
114 50 Stockholm
Tel +46 8 6620080
Fax +46 8 6620086
e-mail: order@jure.se

© 2002, Svenska föreningen för upphovsrätt - SFU, daniel.westman@upphovsrattsforeningen.se
Producerad av www.eddy.se, info@eddy.se
Senast ändrad: 2016-10-23