Stödjande medlemmar

Advokatfirman Lindahl
Advokatfirman Vinge KB
Albihns Zacco AB
ALIS
BMG Chrysalis Scandinavia AB
Bonus Copyright Access
BUS
Eddy.se AB
Fackförbundet för scen och media
Filmproducenternas Rättighetsförening
Föreningen Svenska Tecknare
Groth & Co
IFPI
Journalisterna i Sverige AB
KLYS/Copyswede
Konstnärernas Riksorganisation, KRO
Läromedelsförfattarna i Sverige AB
Mannheimer Swartling Advokatbyrå
SAMI
SKAP
STIM
Svenska Fotografers Förbund
Svenska Förläggareföreningen
Svenska Musikerförbundet
Musikförläggarna
Sveriges Författarförbund
Sveriges Radio
Sveriges Television AB
Svensk Scenkonst

 

© 2002, Svenska föreningen för upphovsrätt - SFU, daniel.westman@juridicum.su.se
Producerad av www.eddy.se, info@eddy.se
Senast ändrad: 2014-11-24