Stödjande medlemmar

Advokatfirman Lindahl
Advokatfirman Vinge KB
ALIS
BMG Chrysalis Scandinavia AB
Bonus Copyright Access
Bildupphovsrätt i Sverige
Eddy.se AB
Fackförbundet för scen och media
Filmproducenternas Rättighetsförening
Föreningen Svenska Tecknare
IFPI
Journalisterna i Sverige AB
Kastell Advokatbyrå
KLYS/Copyswede
Konstnärernas Riksorganisation, KRO
Läromedelsförfattarna i Sverige AB
Mannheimer Swartling Advokatbyrå
SAMI
SKAP
STIM
Svenska Fotografers Förbund
Svenska Förläggareföreningen
Musikförläggarna
Sveriges Författarförbund
Sveriges Radio
Sveriges Television AB
Svensk Scenkonst
Zacco AB

 

© 2002, Svenska föreningen för upphovsrätt - SFU, daniel.westman@upphovsrattsforeningen.se
Producerad av www.eddy.se, info@eddy.se
Senast ändrad: 2018-10-27