Nordiska symposier

Nordiska upphovsrättssymposier anordnas vartannat eller vart tredje år av SFU och dess systerföreningar i de övriga nordiska länderna.

2021 - Tromsø, Norge (2-4 juni)
2019 - Visby, Sverige (Webbplats)
2017 - Helsingfors, Finland (Webbplats)
2015 - Reykjavík, Island (Webbplats)
2012 - Helsingör, Danmark (Program)
2009 - Ålesund, Norge (Program)
2005 - Stockholm, Sverige http://www.upphovsrattsforeningen.com/symposium2005/
2003 - Helsingfors, Finland
© 2002, Svenska föreningen för upphovsrätt - SFU, daniel.westman@upphovsrattsforeningen.se
Producerad av www.eddy.se, info@eddy.se
Senast ändrad: 2020-01-14