XII:e Nordiska Upphovsrättssymposiet

AVTAL, EKONOMI OCH UPPHOVSRÄTTENS REFORMERING
Hasselbacken, Stockholm 9 – 11 maj 2005

HUVUDSPONSORER

 

© 2002, Svenska föreningen för upphovsrätt - SFU, daniel.westman@upphovsrattsforeningen.se , info@upphovsrattsforeningen.se
Producerad av www.eddy.se, info@eddy.se
Senast ändrad: 2005-04-27