Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU)

Svenska Föreningen för Upphovsrätt, SFU, bildades den 27 april 1954. Enligt stadgarna ska föreningen genom föredrag, diskussioner, publikationsverksamhet m.m. främja kunskapen om upphovsrätten och bidra till detta rättsområdes fortsatta utveckling. Rättsområdet omfattar även upphovsrätten närstående rättigheter, såsom utövande konstnärers, ljud- och filmproducenters, databasproducenters och radio- och tv-bolags rättigheter.

Sedan 60 år har SFU fungerat som en mötesplats för kvalificerade upphovsrättsliga diskussioner. Vid föreningens möten framträder regelbundet svenska och internationellt verksamma experter på upphovsrätt.

Föreningen tar inte själv ställning i rättspolitiska frågor och svarar därför inte heller på remisser. Bland medlemmarna finns företrädare för alla rättighetshavargrupper, personer verksamma inom medie- och teknikbolag, akademiskt verksamma personer, advokater, företrädare för utbildnings- och bibliotekssektorn samt andra personer som rent allmänt är intresserade av upphovsrätt. Föreningen välkomnar som medlem var och en som vill fördjupa sina kunskaper i upphovsrätten och dess närstående rättigheter. Även en organisation kan söka medlemskap som så kallad stödjande medlem.

SFU är en av huvudmännen för tidskriften NIR - Nordiskt Immateriellt Rättsskydd/Nordic Intellectual Property Law Review.

Föreningen är sedan 1950-talet ansluten till Association Littéraire et Artistique Internationale, ALAI, www.alai.org, bildad i Paris år 1883.
[Symposiet 2005]

[Styrelsen 2012]

[SFU 50 år 2004]

[Studiedag 2011]

 

Aktuellt


Ny hedersmedlem: Vid årsmötet avgick Henry Olsson på egen begäran från föreningens styrelse. Som ett tack för hans mångåriga insatser för föreningen och för hans stora bidrag till upphovsrättens utveckling har styrelsen beslutat att utse honom till hedersmedlem i föreningen.


Save the date: Föreningen anordnar ett eftermiddagsseminarium med efterföljande middag torsdagen den 11 juni på Hotel Skeppsholmen.


Nu går det att beställa ALAI-boken "Copyright and Related Rights in the Cloud Environment", som dokumenterar kongressen i Kyoto 2012. Boken ingår i medlemsavgiften och kan beställas från kassören Kenth Muldin (kenth.g.muldin@hotmail.se).


Föreningens årsmöte för 2015 äger rum den 30 mars. Läs mer och ta del av årsmöteshandlingarna här.


Årets ALAI-kongress äger rum i Bonn den 18-20 juni 2015.

Tidigare nyheter >>

© 2002, Svenska föreningen för upphovsrätt - SFU, daniel.westman@juridicum.su.se
Producerad av www.eddy.se, info@eddy.se
Senast ändrad: 2015-03-31