Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU)

Svenska Föreningen för Upphovsrätt, SFU, bildades den 27 april 1954. Enligt stadgarna ska föreningen genom föredrag, diskussioner, publikationsverksamhet m.m. främja kunskapen om upphovsrätten och bidra till detta rättsområdes fortsatta utveckling. Rättsområdet omfattar även upphovsrätten närstående rättigheter, såsom utövande konstnärers, ljud- och filmproducenters, databasproducenters och radio- och tv-bolags rättigheter.

Sedan 60 år har SFU fungerat som en mötesplats för kvalificerade upphovsrättsliga diskussioner. Vid föreningens möten framträder regelbundet svenska och internationellt verksamma experter på upphovsrätt.

Föreningen tar inte själv ställning i rättspolitiska frågor och svarar därför inte heller på remisser. Bland medlemmarna finns företrädare för alla rättighetshavargrupper, personer verksamma inom medie- och teknikbolag, akademiskt verksamma personer, advokater, företrädare för utbildnings- och bibliotekssektorn samt andra personer som rent allmänt är intresserade av upphovsrätt. Föreningen välkomnar som medlem var och en som vill fördjupa sina kunskaper i upphovsrätten och dess närstående rättigheter. Även en organisation kan söka medlemskap som så kallad stödjande medlem.

SFU är en av huvudmännen för tidskriften NIR - Nordiskt Immateriellt Rättsskydd/Nordic Intellectual Property Law Review.

Föreningen är sedan 1950-talet ansluten till Association Littéraire et Artistique Internationale, ALAI, www.alai.org, bildad i Paris år 1883.
[Symposiet 2005]

[ALAI 2016]

[SFU 50 år 2004]

[Studiedag 2011]

 

Aktuellt


Save the date: Föreningens våravslutning äger rum måndagen den 12 juni. Eftermiddagsseminarium (från kl. 15) med efterföljande middag på Hotel Skeppsholmen.


Medlemmar kan nu kostnadsfritt beställa ALAIs bok från konferensen i Bonn ("Renumeration for the use of works") från SFU:s kassör (kenth.muldin@upphovsrattsforeningen.se).


IFIM anordnar ett seminarium om upphovsrättens verksbegrepp och skyddsförutsättningar den 31 mars 2017.


Årsmöte med middag och föredrag måndagen den 20 mars 2017. Mer information och årsmöteshandlingar här.


ALAI:s kongress "Copyright - to be or not to be" äger rum i Köpenhamn den 18-19 maj 2017. Mer information och anmälan här.

Tidigare nyheter >>

© 2002, Svenska föreningen för upphovsrätt - SFU, daniel.westman@upphovsrattsforeningen.se
Producerad av www.eddy.se, info@eddy.se
Senast ändrad: 2017-03-29