Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU)

Svenska Föreningen för Upphovsrätt, SFU, bildades den 27 april 1954. Enligt stadgarna ska föreningen genom föredrag, diskussioner, publikationsverksamhet m.m. främja kunskapen om upphovsrätten och bidra till detta rättsområdes fortsatta utveckling. Rättsområdet omfattar även upphovsrätten närstående rättigheter, såsom utövande konstnärers, ljud- och filmproducenters, databasproducenters och radio- och tv-bolags rättigheter.

Sedan 60 år har SFU fungerat som en mötesplats för kvalificerade upphovsrättsliga diskussioner. Vid föreningens möten framträder regelbundet svenska och internationellt verksamma experter på upphovsrätt.

Föreningen tar inte själv ställning i rättspolitiska frågor och svarar därför inte heller på remisser. Bland medlemmarna finns företrädare för alla rättighetshavargrupper, personer verksamma inom medie- och teknikbolag, akademiskt verksamma personer, advokater, företrädare för utbildnings- och bibliotekssektorn samt andra personer som rent allmänt är intresserade av upphovsrätt. Föreningen välkomnar som medlem var och en som vill fördjupa sina kunskaper i upphovsrätten och dess närstående rättigheter. Även en organisation kan söka medlemskap som så kallad stödjande medlem.

SFU är en av huvudmännen för tidskriften NIR - Nordiskt Immateriellt Rättsskydd/Nordic Intellectual Property Law Review.

Föreningen är sedan 1950-talet ansluten till Association Littéraire et Artistique Internationale, ALAI, www.alai.org, bildad i Paris år 1883.
[Symposiet 2005]

[ALAI 2017]

[SFU 50 år 2004]

[Studiedag 2011]

 

Aktuellt


Sista chansen att anmäla sig till ALAI:s kongress i Montreal den 12-14 september. Mer information finns här


Reservera den 5-6 september 2019 för Nordiskt upphovsrättsymposium i Visby. http://www.copyrightvisby.se


ALAI har gjort ett uttalande med anledning av generaladvokatens förslag till dom i C-161/17 (Land Nordrhein-Westfalen c./ Dirk Renckhoff). Kan läsas på ALAI:s webbplats.


Föreningens våravslutning äger rum den 11 juni på Hotell Skeppsholmen. Eftermiddagsseminarium på temat "Bygga om upphovsrätten?", följt av drink och middag. Läs mer här.


ALAI:s kongress 2018 äger rum i Montreal den 12-14 september. Mer information finns här

Tidigare nyheter >>

© 2002, Svenska föreningen för upphovsrätt - SFU, daniel.westman@upphovsrattsforeningen.se
Producerad av www.eddy.se, info@eddy.se
Senast ändrad: 2018-08-15