Styrelsen

Professor Jan Rosén, ordförande
Direktör Stephan Carlsson
Advokat Peter Danowsky
Professor em. Gunnar Karnell
VD Kenth Muldin, kassör
Advokat Helene Hillerström Miksche
Oberoende rådgivare och forskare Daniel Westman, sekreterare
Chefsjurist Henrik Grinbaum
Förbundsdirektör Susin Lindblom
Advokat Lena Frånstedt Lofalk
Jur doktor Johan Axhamn

Övre raden: Daniel Westman, Peter Danowsky, Johan Axhamn, Helene Hillerström Miksche, Stephan Carlsson och Henrik Grinbaum.

Nedre raden: Gunnar Karnell, Lena Frånstedt Lofalk, Jan Rosén, Susin Lindblom och Kenth Muldin.

Hedersledamöter

Justitierådet Torwald Hesser (avliden 2004)
Professor Seve Ljungman (avliden 1999)
Direktör Hans Nordmark (avliden 2011)
Jur kand Torsten Halén
Professor emeritus Stig Strömholm
Fd hovrättslagman, Jur dr hc Henry Olsson

Aktuellt


Reservera onsdagen den 2 december för föreningens årliga studiedag. Styrelsen återkommer med program samt besked om format (fysiskt, digitalt eller hybrid).


Föreningens årsmöte med ett efterföljande föredrag äger rum online torsdagen den 24 september kl. 16.15. Ta del av årsmöteshandlingar och anmäl dig här


Årets SFU-pris tilldelas Ulrika Norlin för uppsatsen "Kreativ artificiell intelligens och upphovsrättsliga utmaningar". Prissumman är 20 000 kr. Uppsatsen kan laddas ner här.


Våravslutning måndagen den 8 juni är inställd på grund av Covid-19.


Save the date: Nordiskt upphovsrättssymposium i Tromsø den 6-8 juni 2022. Notera att symposiet senarelagts ett år.

Tidigare nyheter >>