Kontakt

Ordförande

Professor Jan Rosén
Juridiska fakulteten
Stockholms Universitet
106 91 Stockholm
Tel 08-16 36 46
e-post jan.rosen@juridicum.su.se

Kassör

Kenth Muldin
Tel 070-885 54 21
e-post kenth.muldin@upphovsrattsforeningen.se

Kontakta kassören angående medlemskap, adressändring och fakturafrågor


Sekreterare

Daniel Westman
Tel 0701-852 699
e-post daniel.westman@upphovsrattsforeningen.se

Kontakta sekreteraren angående SFU:s aktiviteter, anmälningar, webbplatsen etc.


Organisationsnummer: 802403-1943
Föreningen har postgiro 47 48 45 - 5 och bankgiro 5206 - 2528

NIR
c/o eddy.se ab
Box 1310
621 24 VISBY
Tel +46 498 253900
e-mail: info@eddy.se

For orders, please use the following address:
Jure Bokhandel
Artillerigatan 67
114 50 Stockholm
Tel +46 8 6620080
Fax +46 8 6620086
e-mail: order@jure.se

Aktuellt


Reservera onsdagen den 2 december för föreningens årliga studiedag. Styrelsen återkommer med program samt besked om format (fysiskt, digitalt eller hybrid).


Föreningens årsmöte med ett efterföljande föredrag äger rum online torsdagen den 24 september kl. 16.15. Ta del av årsmöteshandlingar och anmäl dig här


Årets SFU-pris tilldelas Ulrika Norlin för uppsatsen "Kreativ artificiell intelligens och upphovsrättsliga utmaningar". Prissumman är 20 000 kr. Uppsatsen kan laddas ner här.


Våravslutning måndagen den 8 juni är inställd på grund av Covid-19.


Save the date: Nordiskt upphovsrättssymposium i Tromsø den 6-8 juni 2022. Notera att symposiet senarelagts ett år.

Tidigare nyheter >>