Kontakt


Ordförande
Daniel Westman
Tel 0701-852 699
e-post daniel.westman@upphovsrattsforeningen.se
Foto: Staffan Westerlund

Vice ordförande
Johan Axhamn
Tel 070-768 44 33
e-post johan.axhamn@upphovsrattsforeningen.seSekreterare
Elin Lindh
Tel 073-098 30 74
e-post elin.lindh@upphovsrattsforeningen.se

Kontakta sekreteraren angående SFU:s aktiviteter,
anmälningar, webbplatsen etc.Kassör
Stephan Carlsson
Tel 070-376 56 90
e-post stephan.carlsson@upphovsrattsforeningen.se

Kontakta kassören angående medlemskap, 
adressändring och fakturafrågor 


Organisationsnummer: 802403-1943
Föreningen har postgiro 47 48 45 - 5 och bankgiro 5206 - 2528


Aktuellt


Föreningen arrangerar sin årliga studiedag måndagen den 11 december.

  • Rättspraxis - EU-domstolen och nationella domstolar
  • På departementets skrivbord - uppdatering från Justitiedepartementet
  • Ny EU-lagstiftning om data och AI: Vad betyder den för upphovsrätten?
  • Senaste nytt om AI och upphovsrätt
  • Förvärv av rättighetskataloger - praktik och juridik
  • Case: Juridiken kring Eurovision

Program och formulär för anmälan via denna länk.


Föreningen arrangerar ett kvällsmöte onsdagen den 11 oktober kl. 18.00 på Nalen. Temat för kvällen är ideell rätt. Ysolde Gendreau håller föredrag på temat "What's New with Moral Rights?" Styrelsen bjuder även in till ett förmingel för nya medlemmar från kl. 17.30. Mer information och registrering (senast den 5 oktober) via denna länk.


Styrelsen har valt Elin Lindh (Sandart & Partners) till ny sekreterare i föreningen. Johan Axhamn valdes samtidigt till ny vice ordförande och Daniel Westman till ny ordförande. Stephan Carlsson omvaldes till kassör/skattmästare.


Styrelsen har blivit kontaktad av PRV med en allmän inbjudan till föreningens medlemmar om att anmäla sig till PRV:s s.k. medlarlista. Listan omfattar personer som är intresserade av att medla i tvister som rör online-plattformars åtgärder enligt 52 l § upphovsrättslagen. För mer information, se denna pdf.


Föreningens traditionsenliga våravslutning äger rum den 12 juni (eftermiddag och kväll) på Hotell Skeppsholmen. Teman för våravslutningen är bl.a. upphovsrätt och maskininlärning, copyright infrastructure, årets SFU-pris samt samtal med upphovsrättsadvokater om "att processa om upphovsrätt". Efter programmet följer vinmingel och buffé. För mer information, program och anmälan, klicka här.

Tidigare nyheter >>