Styrelsen

Daniel Westman, oberoende rådgivare och forskare, ordförande
Johan Axhamn, jur doktor, vice ordförande
Stephan Carlsson, direktör, kassör
Jan Rosén, professor
Helene Hillerström Miksche, VD
Rebecca Barzegar, förhandlingschef  
Susin Lindblom Curman, förbundsdirektör
Lina Heyman, chefsjurist
Ulrika Jensen, chefsjurist
Eleonora Rosati, professor
Thorbjörn Öström, advokat 
Elin Lindh, biträdande jurist, sekreterare (adjungerad) 

Styrelsen 2022 (foto: Hans Alm)
Johan Axhamn, Susin Lindblom, Jan Rosén, Daniel Westman, Ulrika Jensen, Rebecca Barzegar och Thorbjörn Öström

På bilden saknas Eleonora Rosati, Helene Hillerström Miksche, Stephan Carlsson. Lina Heyman och Elin Lindh.

Hedersledamöter

Gösta Eberstein, professor (avliden 1975)
Sture Petrén, president i Svea Hovrätt och ledamot av Svenska Akademien (avliden 1976)
Torwald Hesser, justitierådet (avliden 2004)
Seve Ljungman, professor (avliden 1999)
Hans Nordmark, direktör (avliden 2011)
Henry Olsson, fd hovrättslagman, Jur dr hc (avliden 2021)
Torsten Halén, jur kand
Stig Strömholm, professor emeritus
Gunnar Karnell, professor emeritus

Aktuellt


Föreningen arrangerar sin årliga studiedag måndagen den 11 december.

  • Rättspraxis - EU-domstolen och nationella domstolar
  • På departementets skrivbord - uppdatering från Justitiedepartementet
  • Ny EU-lagstiftning om data och AI: Vad betyder den för upphovsrätten?
  • Senaste nytt om AI och upphovsrätt
  • Förvärv av rättighetskataloger - praktik och juridik
  • Case: Juridiken kring Eurovision

Program och formulär för anmälan via denna länk.


Föreningen arrangerar ett kvällsmöte onsdagen den 11 oktober kl. 18.00 på Nalen. Temat för kvällen är ideell rätt. Ysolde Gendreau håller föredrag på temat "What's New with Moral Rights?" Styrelsen bjuder även in till ett förmingel för nya medlemmar från kl. 17.30. Mer information och registrering (senast den 5 oktober) via denna länk.


Styrelsen har valt Elin Lindh (Sandart & Partners) till ny sekreterare i föreningen. Johan Axhamn valdes samtidigt till ny vice ordförande och Daniel Westman till ny ordförande. Stephan Carlsson omvaldes till kassör/skattmästare.


Styrelsen har blivit kontaktad av PRV med en allmän inbjudan till föreningens medlemmar om att anmäla sig till PRV:s s.k. medlarlista. Listan omfattar personer som är intresserade av att medla i tvister som rör online-plattformars åtgärder enligt 52 l § upphovsrättslagen. För mer information, se denna pdf.


Föreningens traditionsenliga våravslutning äger rum den 12 juni (eftermiddag och kväll) på Hotell Skeppsholmen. Teman för våravslutningen är bl.a. upphovsrätt och maskininlärning, copyright infrastructure, årets SFU-pris samt samtal med upphovsrättsadvokater om "att processa om upphovsrätt". Efter programmet följer vinmingel och buffé. För mer information, program och anmälan, klicka här.

Tidigare nyheter >>