Styrelsen

Daniel Westman, oberoende rådgivare och forskare, ordförande
Johan Axhamn, jur doktor, vice ordförande
Stephan Carlsson, direktör, kassör
Jan Rosén, professor
Helene Hillerström Miksche, VD
Rebecca Barzegar, förhandlingschef  
Susin Lindblom Curman, förbundsdirektör
Lina Heyman, chefsjurist
Ulrika Jensen, chefsjurist
Eleonora Rosati, professor
Thorbjörn Öström, advokat 
Elin Lindh, biträdande jurist, sekreterare (adjungerad) 

Styrelsen 2022 (foto: Hans Alm)
Johan Axhamn, Susin Lindblom, Jan Rosén, Daniel Westman, Ulrika Jensen, Rebecca Barzegar och Thorbjörn Öström

På bilden saknas Eleonora Rosati, Helene Hillerström Miksche, Stephan Carlsson. Lina Heyman och Elin Lindh.

Hedersledamöter

Gösta Eberstein, professor (avliden 1975)
Sture Petrén, president i Svea Hovrätt och ledamot av Svenska Akademien (avliden 1976)
Torwald Hesser, justitieråd (avliden 2004)
Seve Ljungman, professor (avliden 1999)
Hans Nordmark, direktör (avliden 2011)
Henry Olsson, fd hovrättslagman, Jur dr hc (avliden 2021)
Torsten Halén, jur kand
Stig Strömholm, professor emeritus
Gunnar Karnell, professor emeritus

Aktuellt


Den 3 juni 2024 äger föreningens våravslutning rum. Som vanligt blir det eftermiddagsseminarium, drink och middag på Skeppsholmen. Mer information och anmälan.


Det XIX:e nordiska upphovsrättssymposiet äger rum i Danmark den 26-27 september 2024. Ur programmet: AI, DSM i nationell rätt samt rättsutvecklingen i de nordiska länderna. Mer information kommer.


Föreningen fyller 70 år! Vi firar detta den 23 april med jubileumsanföranden och festligheter på Nalen. Kvällen inleds med årsmöte. Anmäl dig här.


Webinar: Copyright protection of works of applied art: (radical) change or continuity? Read more.


Föreningens valberedning meddelar att den är igång med sitt arbete. Om du har synpunkter eller förslag kontakta gärna Malin Allard, Mathias Willdal eller Mikaela Zabrodsky.

Tidigare nyheter >>