XII:e Nordiska Upphovsrättssymposiet – Program

Startsida | Information | Program | Nyheter


Program

Söndagen den 8 maj

16.00 Registrering

18.00 Buffé, Spegelsalen Hasselbacken

Måndagen den 9 maj

08.30 Registrering

09.30 Symposiets öppnande
Professor Horace Engdahl, ständig sekreterare, Svenska Akademien, Sverige

09.45 Introduktion: Två år sedan sist - utvecklingslinjer i Norden
Professor Jan Rosén, Stockholms Universitet, Sverige

Tema I. Upphovsrättens reformering – Infosoc i Norden

Ordförande: Direktör Jukka Liedes, Finland

10.15

  • Ensamrättens utformning Advokat Astri Lund, Advokatfirmaet Grette DA, Norge
  • Avtalslicenser Departementsråd Christine Lager, Justitiedepartementet, Sverige

10.45 Kaffe

11.15

  • Tekniska skyddsåtgärder Kontorchef Peter Schønning, Kulturministeriet, Danmark
  • Närstående rättigheter Regeringsråd Jorma Waldén, Finland
  • Kassettersättning och/eller rimlig kompensation? Advokat Gunnar Guðmundsson, Island

Diskussion

12.30 Lunch

13.30 Upphovsrättsreformen ur ett politiskt perspektiv

Justitieminister Thomas Bodström, Sverige

Tema II. Upphovsrätten i ett förmögenhetsrättsligt normsystem - särskilt om avtalsreglering

Ordförande: Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet, Danmark

13.50 Introduktion
Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen, Københavns Universitet, Danmark

14.20 Danska reformens status – särskild reglering av arbetstagar-arbetsgivarförhållanden
Professor, dr.jur. Jens Schovsbo, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet, Danmark

15.00 Kaffe

15.25 Tyska lagreformen som förebild eller som varnande exempel?
Prof. em., jur. dr. HonFSAL Gunnar W. G. Karnell, Handelshögskolan i Stockholm, Sverige

Diskussion

16.30 Avslutning

17.30 Mottagning på Nedre Manilla, Djurgårdsvägen 232, Djurgården


Tisdagen den 10 maj

Tema III. Upphovsrätt, ekonomi och ersättning

Ordförande: Advokat Astri Lund, Advokatfirmaet Grette DA, Norge

Makroperspektivet
09.30 Rättsekonomiska aspekter på upphovsrätten
PhD Thomas Riis, Danmark

Privaträttsliga normer
10.00 Ersättning för ekonomisk skada vid intrång
Advokat Peter Danowsky, Danowsky & Partners, Sverige

10.30 Speciell ersättning för icke-ekonomisk förlust
Advokat Arne Ringnes, Norge

11.00 Kaffe

11.25 Bestämning av vederlag - särskilt om tvistelösning vid avtalslicens och tvångslicens
Administrativ direktör Erik Ova, Norwaco, Norge

Diskussion

12.30 Lunch

Tema IV. Rättsskydd intill och bortom upphovsrätten

Ordförande: Professor Eiríkur Tòmasson

13.30 Nordiskt databasskydd i ljuset av EG-rätten
Advokat Kristiina Harenko, Borenius & Kemppinen, Finland

Diskussion

14.45 Kaffe

15.15 Radio- och TV-företags sändningsrättigheter
- webcasting som immaterialrättslig figur
Departementsråd Helge Sønneland, Norge

Diskussion

16.30 Avslutning

18.30 Festmiddag, Aquaria, Falkenbergsgatan 2, Djurgården
http://www.aquaria.se/


Onsdagen den 11 maj

Tema V. Nordisk upphovsrätt i världen

Ordförande: Professor Jan Rosén, Stockholms Universitet, Sverige

09.30
• Internationella beroendeförhållanden
• EG-rättens gränser
Expert Tarja Koskinen-Olsson, Finland
Bilder (i pdf-format)

Diskussion

10.15 Kaffe

10.45 Upphovsrätten som nationell disciplin
- exemplet ideell rätt
Fd rektor för Uppsala Universitet, prof. em. Stig Strömholm, Sverige

11.30 Avslutning med lunch

Aktuellt


Det XIX:e nordiska upphovsrättssymposiet äger rum i Danmark den 25-27 september 2024. Ur programmet: AI, DSM i nationell rätt samt rättsutvecklingen i de nordiska länderna. Inbjudan med mer information finns här.


Under våravslutningen delades årets SFU-pris ut till Max Stenberg för uppsatsen "Upphovsmäns rätt att justera ersättningen efter avtalsslutet - En studie av artikel 20 i DSM-direktivet och 36 § avtalslagen". Uppsatsen kan laddas ner här.


ALAI:s kongress anordnas i år i Santiago de Chile den 24-25 oktober 2024. Temat för kongressen är "Copyright, International Trade and Cultural Diversity" Mer information finns på https://www.alaichile2024.org/


Den 3 juni 2024 äger föreningens våravslutning rum. Som vanligt blir det eftermiddagsseminarium, drink och middag på Skeppsholmen. Mer information och presentationer.


Föreningen fyller 70 år! Vi firar detta den 23 april med jubileumsanföranden och festligheter på Nalen. Kvällen inleds med årsmöte. Anmäl dig här.

Tidigare nyheter >>